New Business

Senior Network

Strategi:

Strategien i vores arbejde ligger i den kreative proces, ved anvendelse af vores forskellige kompetencer i analysen af mulige nye forretningsområder.

I forandringens lys med nye teknologier, disrupting teknologier samt nye og u-afdækkede behov inden for forskellige markedsområder, at skabe nye virksomheder.

Vi bruger Robbert G. Coopers erfaringer i analysen af udviklingsprocesserne for 2000 nyere produkter samt selvsamme udviklingsmodel: Gate-stage modellen.

Med udgangspunkt inden for interessefelter i gruppen afklares følgende faser, for at afklare en eventuel nystartende virksomheds overlevelseschance inden etablering.

Det er så målet at en eller flere i gruppen starter denne nye virksomhed eller at denne på anden måde afsættes i erhvervslivet.